Persbericht: Einde in zicht voor de ‘bunker’ op NDSM

AMSTERDAM – In de ‘bunker’, oftewel Helling 3, op het NDSM terrein mag op last van stadsdeelvoorzitter Rob Post geen dance-evenementen meer worden gehouden. Dit naar aanleiding van klachten van overlast en inbraken in de buurt. Wordt er toch een evenement gehouden, dan wordt de ruimte onder de scheepshelling onder bestuursdwang dichtgetimmerd. Het feest gepland voor zaterdag 26 februari gaat niet door in de bunker. Sympathisanten zijn ondertussen een petitie gestart. Beheerder Maurits de Wolff stapt naar de rechter.

Helling 3 heeft geen exploitatievergunning, maar wordt sinds 2006 gedoogd door het stadsdeel. De brandweer stelde een maximum aantal bezoekers van 283 personen in, daaraan is altijd gehouden. Zonder een cent subsidie wist Helling 3 door de commerciële dance-programmering winst te maken. Deze winst is geïnvesteerd in de verbouwing en het brand veiliger maken van het gebouw. Daarnaast heeft Helling 3 de ambitie om muzikale springplank te zijn voor bands en acts. Zo werd vorig jaar het festival Aflopende Zaak gehouden en zou een vaste jazzavond dit voorjaar van start gaan. Met technofeest Hello O.N.K.E.L kreeg nationale en internationale dj-talent een kans.

Beheerder Maurits de Wolff  zet zijn vraagtekens bij de motivatie en timing van het besluit van stadsdeel Noord. De inbraken en overlast waar Noord over rept vinden vooral de laatste maanden plaats op het buitenterrein van het NDSM. Programmering en beheer van dit buitenterrein is 1 jaar geleden weggenomen van stichting Kinetisch Noord (culturele vrijplaats) en komen te vallen onder stichting NDSM-werf, opgericht door het stadsdeel zelf. “Terwijl op het NDSM terrein een toenemend aantal organisaties een- of meermalig actief zijn, worden de verscheidene vormen van overlast in dit gebied simpelweg bijeengeveegd en toegeschreven aan de programmering van Helling 3,” zegt hij. De waarheid is dat de groeiende populariteit van het NDSM terrein ook ongewenste individuen aantrekt. Vandalisme en diefstal op het terrein laat door de jaren heen steeds eigen golfbewegingen zien.

Einde Helling 3

Net als de Docklandshal destijds de Culturele Vrijplaats budgettair sluitend maakte, is zonder dance-evenementen Helling 3 ten dode opgeschreven. De verbouwing kan niet verder gaan en de verdere programmering die geld kost heeft ook geen toekomst. De Wolff: “Ik heb dit met eigen handen, zonder een cent van de overheid, opgebouwd. Tot vervelends aan toe blijf ik terug verwijzen naar een broedplaatsbeleid dat losjes is gemodelleerd op de vrijplaats. De vrijplaats is 100% DIY. Helling 3 is ook 100% DIY”. Die zelfredzaamheid draagt ook autonomie in zich. En autonomie ligt absoluut niet lekker in Nederland Consensusland. Voila Helling3.

Schulden

Stadsdeelvoorzitter Rob Post rept over een miljoen schuld die Culturele Vrijplaats NDSM bij Noord zou hebben. Daar is wel iets op af te dingen. De status van hoofdhuurder van stichting Kinetisch Noord bijvoorbeeld is enkele jaren geleden door het Stadsdeel omgezet in ‘goed huisvaderschap’. Sindsdien zijn de penningen niet meer voldaan als huur, maar apart gezet. Juridisch misschien is het correct om van schuld te spreken, maar in de publieke arena heeft het begrip schuld een andere lading.

Ander voorbeeld: Culturele Vrijplaats NDSM wordt sinds 2004 onafgebroken bestuurd door ambtenaren van Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam. Wanneer Centrale Stad abtenaren over een periode van zeven jaar geen zwarte cijfers kunnen produceren voor Kinetisch Noord dan is het iets te makkelijk om de Culturele Vrijplaats te brandmerken als zondebok. En om dan vervolgens een nieuwe smetteloze stichting te introduceren met ambtenaren van dezelfde bloedgroep. Nieuwe ronde nieuwe kansen, of oude wijn in nieuwe zakken?

Realpolitiek

De functie van de kunstenaars als aanjager van het gebied is voltooid, stelt Stadsdeel Noord. Omgezet in beleid heeft het Stadsdeel eerst aanjager Stichting Kinetisch Noord gekloond in haar eigen stichting NDSM werf. Vervolgens is door haar een groot deel van het takenpakket alsmede het gehele buitenterrein van de NDSM in die nieuwe stichting geschoven. De Wolff: “Het stadsdeel wil duidelijk zelf het NDSM terrein exploiteren, en muziekpodium Helling3 is zeker niet onwelkom. Het ligt in de lijn der verwachting het muziekpodium ook aan hun stichting NDSM werf te willen toevoegen. Begrijpelijk, omdat er zeker voor de komende tien jaar geen concrete ontwikkelplannen zijn voor dit terrein, en de schoorsteen van hun eigen stichting NDSM werf moet in tussentijd wel blijven roken”. In een reactie op een verontwaardigde Facebooker lijkt Rob Post dit nabije inlijven van Helling3 te verwoorden: Ik zou het geweldig vinden dat de groep bezoekers die zich nu gedupeerd voelt over een tijdje op hetzelfde terrein in min of meer dezelfde undergroundomstandigheden een wel veilig feestje zou kunnen vieren, zonder dat e.e.a. criminaliteit veroorzaakt.

Machtspolitiek op zich is facinerend en Helling3 is inzet. “Wij houden van het spel, maar we gaan voor de knikkers”, aldus de Wolff. Stay tuned …

Meer informatie:

Beeldmateriaal via deze link.
Eerdere persberichten via deze link.
Eerdere publicaties via deze link.